MILJÖ

HÅLLBARHETS - OCH KVALITETSPOLICY

Vi har de miljövänligaste tågen på svensk räls. Men det slutar inte där.HÅLLBARHETSPOLICY

MTR koncernen vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi eftersträvar en balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom att möjliggöra hållbara val för våra medarbetare och för våra esenärer. Vi ställer krav på våra leverantörer gällande miljöprestanda och socialt ansvar och vi etraktar lagefterlevnad som ett minimiåtagande.

Vi arbetar för att:


  • Utveckla och länka samman samhällen genom hållbart samhällsbyggande.
  • Göra effektivt resande möjligt, pålitligt och säkert.
  • Minska miljö- och klimatpåverkan genom att minimera energianvändning, utsläpp och kemikalieanvändning.
  • Främja mångfald och trygghet inom MTR och i de samhällen vi verkar i.


I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med ständiga förbättringar.


KVALITETSPOLICY

För MTR koncernen innebär kvalitet bolagens förmåga att leva upp till ägarnas och kundernas behov så att varje leverans och åtagande blir en rekommendation för nya affärer genom att:


  • Upprätthålla en hög servicenivå och en god tillgänglighet för våra kunder.
  • Arbeta med ständiga förbättringar genom process - och aktivitetsförbättringar där alla medarbetare är delaktiga.
  • Lämna snabb, korrekt och tydlig information om våra tjänster.
  • Informera och vidareutbilda medarbetarna för att bibehålla en hög kompetensnivå i alla led i organisationen.
  • Informera våra leverantörer och entreprenörer om vårt aktiva kvalitetsarbete och ställa tydliga kvalitetskrav i samband med upphandling och inköp.
  • Minst uppfylla tillämpliga lagar och andra krav och ständigt utveckla och förbättra vårt kvalitetsarbete.

Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice