Den här tjänsten gör det möjligt att ansluta till internet. Tänk på att när du ansluter till internet sker det på din egen risk.

Internetanslutningens kvalitet och hastighet varierar bland annat beroende på tågets position, antal användare av tjänsten, användarnas användningsmönster och mängden data du redan hämtat från internet. MTR Express kan därför inte garantera en viss hastighet eller kvalitet på internetanslutningen.

MTR Express tar inte på sig något ansvar för varor, tjänster, information, mjukvara eller annat material som du har införskaffat när du har använt internet

MTR Express förbehåller sig rätten att helt blockera eller på annat sätt begränsa tillgången till webbsidor, tjänster och annat innehåll på internet.

Visst material på internet är inte lämpligt för minderåriga. Var vänlig ta hänsyn till dina medpassagerare, inklusive minderåriga, och deras rättigheter när du använder tjänsten. MTR Express tar inget ansvar för om det är något fel på din utrustning, eller om inte tjänsten fungerar på din utrustning.

Du får endast använda tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa användarvillkor. Du får inte vidaresälja tjänsten eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att tillhandahålla kommersiella tjänster.

Du ansvarar för allt innehåll som skickas eller laddas hem med hjälp av tjänsten. Det är inte tillåtet att skicka eller avsiktligt ladda hem:


  • Innehåll som är av så stor omfattning att det skapar problem för andra användare som försöker få tillgång till tjänsten eller på annat sätt orsakar skada, störning eller olägenhet på MTR Express nät eller annat nät.
  • Utskick som besvärar andra användare till exempel massutskick av e-post och datorvirus
  • Material som är upphovsrättsligt skyddad (gäller inte om erforderligt tillstånd finns) eller som har olagligt innehåll, till exempel barnpornografi, hets mot folkgrupp och förtal.
  • Material som manipulerats så att det framstår som att det skickats från någon annan än den egentliga avsändaren.
  • Onaturligt stora datamängder och orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av tjänsten, eller något som på annat sätt strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut eller annars står i strid med dessa användarvillkor.


Begränsning av MTR Express ansvar

MTR Express tillhandahåller anslutningen till internet ”i befintligt skick”. MTR Express frånsäger sig därmed allt ansvar vad gäller kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och lämplighet för ett visst syfte.

MTR Express är inte ansvarigt för skada du lider i anslutning till ditt nyttjande av tjänsten, såsom till exempel förlorad vinst, avbrott av affär, förlust eller förvanskning av information eller data eller skada på utrustning eller andra tillgångar.

MTR Express garanterar inte att tjänsten eller servern som användaren kopplar upp sig mot via tjänsten, är fri från virus eller dylikt. Du ansvarar själv för att den enhet som du ansluter till tjänsten har de skydd som du anser lämpliga, till exempel virusskydd, brandvägg etcetera och att kommunikationen till och från din enhet är krypterad eller på annat sätt skyddad när du anser så lämpligt.

MTR Express kan inte garantera att uppkopplingen som tjänsten tillhandahåller är säker. MTR Express kan inte heller garantera att data som skickas eller tas emot inte har blivit ändrad eller att den levereras tidsenligt.


Skydd av personuppgifter

När du använder tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv. MTR Express ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice