VILL DU FRAMFÖRA ETT KLAGOMÅL, ELLER ETT ERSÄTTNINGSANSPRÅK?

Vänligen använd vårt kontaktformulär för att framföra klagomål, samt för att lämna ett ersättningsanspråk. Vi ska besvara klagomål inom en månad eller, när så är berättigat, informera dig om vid vilken tidpunkt inom mindre än tre månader från det att klagomålet framfördes ett svar kan förväntas.

Fortsätt till formulär för klagomål

Om du av någon anledning är missnöjd med vårt slutliga svar på ditt klagomål kan du föra det vidare till ett av de godkända alternativa tvistlösningsorgan som är etablerade i EU:s medlemsländer; https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV


Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice