RÖKNING

Det råder rökförbud på tåget.


ALKOHOL

Det är inte tillåtet att dricka medhavda alkoholhaltiga drycker ombord på tåget. Alkohol köpt ombord får inte tas med vid avstigning från tåget.


LJUDNIVÅ

Samtalston, ljud från t.ex. radio, CD/DVD spelare, mobiltelefoner, etc. skall hållas på en nivå så att det inte stör andra resenärer. Mellan kl.22:00 och 07:00 skall det vara så pass tyst att andra resenärer kan sova.


ÖVRIGT

Resenärer får inte stiga av eller på ett tåg som är i rörelse. Resenärer får inte heller öppna vagnsdörrarna när tåget är i rörelse. På- och avstigning får endast ske när tåget står vid plattform.
Det är inte tillåtet att beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det tydligt framgår att allmänheten har tillträde, t.ex. via skyltar. Spårövergång får inte beträdas när bommar fälls, är fällda eller reser, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar sig.


Hittade du inte svaret på det du undrar?

Prova att titta bland andra frågor och svar eller kontakta vår kundservice.

Gå till Frågor och Support Kontakta kundservice